Wydatki Panny Młodej
od 500zł
50zł-500zł
50zł-150zł
100zł-500zł
od 50zł
50zł-200zł
100zł-200zł
50zł-200zł
od 800zł
od 500zł
100zł-400zł
od 50zł
100zł-1000zł
od 70złl. osób * zł/osobę
od 150zł
l. osób * zł/osobę
l. sztuk * zł/szt.
od 50zł za kgl. osób* zł/osobę
l. osób* zł/os.

Suma: 0zł.

Wydatki Pana Młodego
350zł-600zł
100zł-200zł
50zł-100zł
70zł-250zł
100zł-400zł
od 1000zł
od 150zł
od 1000zł
l * l/osobę
l * l/osobę
od 400zł
...* ....

Suma: 0zł.

Ogólny koszt wynosi: 0zł.